2566/6228/AMU - IP Telefoni - Uge 9 2017

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Bundet Område-/Specialefag 2566/6228 eller AMU kursus - IP telefoni

Generel information om kurset, de praktiske ting mm.

Pausetider Mercantec HOT data
(Bemærk: AMU slutter først kl. 15.24

Faget køres på Mercantec i uge 1/2016

 • Underviser:
  • Anders Per Mariager
  • Mail: pema@mercantec.dk


Praktisk info:

 • I tilfælde af brand - se skiltningen
 • Rygning: Udenfor matriklen, nede ved gaden!
 • Toilet: Forefindes i gangen
 • Sygemelding:
  • Elever på erhvervsuddannelserne (EUD-elever): Brug ELEVPLAN - log ind og benyt SMS systemet. Se vejledning her!
  • AMU kursister bedes ringe til skolen eller sende en mail til underviseren
 • Afdelingens telefonnummer 89 50 33 00


Formålet med faget

Overblik over IP Telefoni teknologier med introduktion til bl.a. IP PBX'er, SIP protokollen, netværksenheder, IP telefoner og QoS, samt MASSER af praktik!

Beskrivelsen af faget:


Udvalgt software & operativ systemer:

 • Asterisk - en IP PBX software (Free)
 • Linux server og klient varianter
 • Microsoft server og klient varianter
 • Cisco IOS varianter (routere og switche)
 • Hvilket produkt benytter dit firma til IP Telefoni?
  • Kig endelig nærmere på dét også i denne uge :-)


Vigtigt: At have det sjovt samtidigt :-)

Arbejdsformer

 • Der skal arbejdes både individuelt samt i små grupper under hele forløbet, dvs. projektorienteret og i Open Learning Center (OLC) regi:
  • Det er vigtigt at i hver især – sideløbende med gruppearbejdet - arbejder selvstændigt med egne notater ud fra det arbejde der udføres i gruppen.
   • Se vejledning og eksempel på et teknisk notat her!
   • Notatet er en del af underviserens evaluering af jeres arbejde
   • På denne måde får i også de bedste forudsætninger for at lære fagets målpinde
   • Gruppen må naturligvis gerne udarbejde tegninger, konfigurationslister osv. i samarbejde, og så medtages disse som bilag i den personlige dokumentation
  • Brug gerne gruppen til at diskutere de problemstillinger der dukker op, og find gerne selv løsninger i et samarbejde på tværs af grupperne, inden i går til underviseren efter assistance … :-)
  • Alle er naturligvis til enhver tid meget velkomne til at søge assistance hos underviserne vedrørende specifikke problemstillinger
   • Det kan dog også sagtens ske at i blot får en god ledetråd, og så skal finde resten af oplysningerne på egen hånd … ;-)


Gruppedannelse

 • Gruppe 1: Michael - Mathias
 • Gruppe 2: Lasse Løhde – Lasse Hofmann
 • Gruppe 3: Heine – Mads Mikkelsen
 • Gruppe 4: Martin L – Jonas R.
 • Gruppe 5: Nick – Rasmus
 • Gruppe 6: Torben - Bodil
 • Gruppe 7: Gunnar - Arne
 • Gruppe 8: Trine - Carsten
 • Gruppe 9: Bastian - Kristian S - Lasse H.
 • Gruppe 10: Nicolai - Jonas Hagen
 • Gruppe 11: AMU (Gruppe 6)


Introduktion, agenda, indhold mm.

Mandag

Kl. 08.00

Kl. 09.25

 • Formiddagspause

Kl. 09.55

Kl. 11.25

 • Frokostpause - velbekomme!

Kl. 12.00

Kl. 13.30

Hvis der bliver tid - ellers startes den bare tirsdag


Tirsdag

Kl. 08.00

Kl. 09.25

 • Formiddagspause

Kl. 09.55

Kl. 11.25

 • Frokostpause - velbekomme!

Kl. 14.00

Kl. 13.30

 • Eftermiddagspause

Kl. 13.45


Onsdag

Kl. 08.00

Kl. 09.25

 • Formiddagspause

Kl. 09.55

Kl. 11.25

 • Frokostpause - velbekomme!

Kl. 11.55

Kl. 13.30

 • Eftermiddagspause

Kl. 13.45


Torsdag

Kl. 08.00

 • Opsamling fra dagen i går: Erfaringer og oplevelser med det praktiske arbejde
 • Foredrag om erfaringer med drift og administration af et IP telefonisystem - "fra det virkelige liv" :-)
 • Tips og idéer til målinger på netværk

Kl. 09.25

 • Formiddagspause

Kl. 09.55

Kl. 11.25

 • Frokostpause - velbekomme!

Kl. 11.55

Kl. 13.30

 • Eftermiddagspause

Kl. 13.45

 • EUD-elever:
  • Selvstudie / repetition af ugens materialer / powerpoints, da det er indholdet i disse som den skriftlige prøve omhandler
  • Skriv det personlige notat færdig
  • Sent torsdag eftermiddag/aften: Det personlige notat afleveres til underviseren via mail (adva@mercantec.dk) i PDF format
   • Aflevering af notatet er et krav for at bestå faget ;-)


Fredag

Kl. 08.00

 • Opsamling fra ugen:
  • Grupperne fortæller om deres oplevelser & erfaringer - gode som dårlige!
  • Underviseren laver en opsamling på ugens faglige indhold
 • EUD-elever: Repetition og klargøring til fremvisning af ugens projekt i grupperne
 • AMU-kursister: Arbejder videre på de praktiske opgaver

Kl. 09.25

 • Formiddagspause

Kl. 09.55

 • Kun EUD-elever:
  • Fremvisning af ugens projekt
  • Oprydning af udstyr, opsamling på emner fra ugen, evaluering & afslutning

Kl. 11.25

 • Go' weekend til EUD-eleverne!
 • Frokostpause til AMU-kursisterne - velbekomme!

Kl. 11.55

 • Specielt program for AMU kursisterne!

Kl. 13.30

 • Eftermiddagspause

Kl. 13.45

 • Kl. 15.24 - Go' weekend til AMU kursisterne!


Opgaver og evaluering (gælder kun for hovedforløbselever - ikke AMU)

Opgave afleveringer for hovedforløbselever på forløbet:

 • Hver enkelt hovedforløbselev skal i et personlig skriftlig teknisk notatformat dokumentere det arbejde der udføres. Se vejledning og eksempel her!
  • Notatet gemmes naturligvis til jeres eget brug senere!

Evaluering og bedømmelse

Faget skal evalueres, og hver enkelt hovedforløbselev skal have én karakter på 7-trins skalaen

Underviseren evaluerer på følgende 3 områder, som hver især vægter lige meget i en beregnet gennemsnitskarakter:

 • Elevens personlige notat
 • Elevens praktiske arbejde gennem forløbet
 • Elevens præstation i den skriftlige prøveLitteraturhenvisninger


Undervisningsmaterialer, links mm.

Mercantec HOT Datas fællesdrev Mercstor med kursistmaterialer

Her er link til Mercantec HOT Data's Mercstor fællesdrev til kursusmaterialerne:

\\192.168.130.50\Kurser\2566 - IP Telefoni

Log ind med domain\user elev@hotdata.dk og adgangskoden Password1

Du skal være på Mercantec HOT Datas netværk for at nå materialerne :-)

SIP og Asterisk

Grundlæggende netværk

Videregående netværk

 • QoS PowerPoints materialer
 • BGP PowerPoint materialer

Cisco Links

Wireshark

TCP/IP

VoIP

Voice Gateway

Fax over IP

Switch teknologi

Router teknologi

Quality of Service

Netværks design

Software

Netværkskonfiguration - et eksempel

Netværkskonfiguration
Hold Data VLAN Asterisk server SIP Proxy Adr
1 10.1.0.0/16 10.1.0.10 192.168.146.21
2 10.2.0.0/16 10.2.0.10 192.168.146.22
3 10.3.0.0/16 10.3.0.10 192.168.146.23
4 10.4.0.0/16 10.4.0.10 192.168.146.24
Eksempel på netværk


Microsoft Server2012 R2 & Hyper-V

Links:

Videoguides: