6261 - Fejlfinding 1 - Uge 6 - 2017

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Valgfri Område-/Specialefag 6261 - Fejlfinding 1

Generel information om kurset, de praktiske ting mm.

Pausetider Mercantec HOT data
(Bemærk: AMU slutter først kl. 15.24

Faget køres på Mercantec i uge 6/2017

 • Underviser:
  • Anders Dahl Valgreen
  • Mobil: 23 43 41 30
  • Mail: adva@mercantec.dk


Praktisk info:

 • I tilfælde af brand - se skiltningen
 • Rygning: Udenfor matriklen, nede ved gaden!
 • Toilet: Forefindes i gangen
 • Sygemelding:
  • Elever på erhvervsuddannelserne (EUD-elever):
   • Brug ELEVPLAN - log ind og benyt SMS systemet.
   • Se vejledning her!
  • AMU kursister bedes ringe til skolen eller sende en mail til underviseren
 • Afdelingens telefonnummer 89 50 33 00


Hvem deltager?

 • Præsentation af underviseren
  • Navn, baggrund og faglige interesser
 • Præsentation af kursister
  • Navn, firma, arbejdsopgaver i firmaet, forventninger til kurset ... :-)


Formålet med faget

 • Overblik over fejlfinding på IT systemer
  • Introduktion til bl.a. systemkendskab & overblik, IT system konfigurationer, fejlfindingsværktøjer mv.
 • Opbygning af rutine indenfor konfigurering og fejlsøgning på IT enheder
  • Arbejde på bl.a. Cisco netværksenheder, Microsoft servere, måleværktøjer som f.eks. Wireshark mv.
  • Hensyntagen til arbejdsrutiner omkring ESD og EMC
 • Opbygning af rutine indenfor dokumentering af IT systemer, dvs. arbejde med bl.a. tegninger, diagrammer og lister
  • Brug af relevante IT værktøjer som f.eks. Microsoft Visio, Cisco CDP protokollen, network management software mv.
 • Hvilket betyder alt i alt: MASSER af praktik!


Beskrivelsen af faget:


Udvalgt hardware, software, operativ systemer mm.

 • Microsoft server og klient operativsystemer
 • Diverse Cisco switche & routere
 • Hvilke produkter benytter dit firma sig af i jeres IT infrastruktur?
  • Kig endelig nærmere på dem også i denne uge :-)


Vigtigt: At have det sjovt samtidigt :-)

Arbejdsformer

 • Der skal arbejdes i små grupper samt en del individuelt i dette forløb, ude i et projektorienteret og Open Learning Center (OLC) miljø:
  • Det er vigtigt at i hver især arbejder med egne notater ud fra det arbejde der udføres.
   • Se vejledning og eksempel på et teknisk notat her!
   • Notatet er en del af underviserens evaluering af jeres arbejde
   • På denne måde får i også de bedste forudsætninger for at lære fagets målpinde
   • Holdet må naturligvis gerne udarbejde tegninger, konfigurationslister osv. i samarbejde, og så medtages disse som bilag i den personlige dokumentation
  • Brug gerne dine kolleger fra holdet til at diskutere de problemstillinger der dukker op, og find gerne selv løsninger i et samarbejde på tværs, inden i går til underviseren efter assistance … :-)
  • Alle er naturligvis til enhver tid meget velkomne til at søge assistance hos underviserne vedrørende specifikke problemstillinger
   • Det kan dog også sagtens ske at i blot får en god ledetråd, og så skal finde resten af oplysningerne på egen hånd … ;-)


Gruppedannelse

Holdet skal opdeles i mindre grupper på 2-4 personer - i vælger selv hvem i arbejder sammen med ;-)

 • Gruppe 1: Lars og Asger
 • Gruppe 2: Theis, Thomas, Sigurd og Kent
 • Gruppe 3: Avatannguaq og Miki
 • Gruppe 4: Ludvig og Svend
 • Gruppe 5: MortenOpgaver og evaluering (gælder kun for EUD elever - ikke AMU)

Opgave afleveringer for EUD elever på forløbet

 • Hver enkelt EUD elev skal i et personlig skriftlig teknisk notatformat dokumentere det arbejde der udføres.
  • Se vejledning og eksempel her!
  • Notatet gemmes naturligvis til jeres eget brug senere!

Evaluering og bedømmelse

Faget skal evalueres, og hver enkelt elev skal have en bestået / ikke bestået karakter

Underviseren evaluerer på følgende 3 områder, som hver især vægter lige meget:

 • Elevens personlige notat
 • Elevens praktiske arbejde gennem forløbet med opbygning af et fejlfindingsnetværk og tilhørende dokumentation
 • Elevens praktiske færdigheder under diverse fejlfindingsopgaver gennem hele forløbetIntroduktion, agenda, indhold mm.

Bemærk: Programmet justeres løbende for at forbedre oplevelsen og udbyttet af kurset! Idéer modtages med tak :-)

Ugeoversigt med cirka-tider:

Uge oversigt Fejlfinding 1
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:00 - 09:25 Introduktion til kurset Opsamling & mere teori Opsamling & mere teori Opsamling & mere teori Opsamling & fremvisninger
09:55 - 11:25 Introduktion til netværkstopologier Implementere fejlfindings miljø Implementere fejlfindings miljø Øve fejlfinding Oprydning & afslutning
12:00 - 13:30 Valg af fejlfindingsmiljø Implementere fejlfindings miljø Implementere fejlfindings miljø Øve fejlfinding Weekend!
13:45 - 15:15 Udarbejde netværks topologi Implementere fejlfindings miljø Implementere fejlfindings miljø Aflevere eget notat Weekend!


Mandag

Kl. 08.00
* Vi mødes i lokalet V-formidling i HOT Data OLC:
** Velkomst, agenda og gruppedannelse
** Netværkstopologier og -tegning
Kl. 09.25
* Formiddagspause
Kl. 09.55
* Introduktion til Opgave 1: Byg et fejlfindingsnet!
* Ude i Navi 2 / OLC: Der arbejdes individuelt med Opgave 1
Kl. 11.25
* Frokostpause - velbekomme!
Kl. 12.00
* Resten af dagen (husk selv pauserne!):
** Ude i Navi 2 / OLC: Der arbejdes individuelt med Opgave 1 
** Inde i V-formidling: Underviseren forbereder samtidig et netværk til fejlfindings-træning i ugens løb!
** De første kommer til praktisk fejlfinding i V-formidling så snart det er muligt :-)
Kl. 15.15 - Slut for i dag!

Tirsdag

Kl. 08.00
* Vi mødes i V-formidling:
** Opsamling fra det praktiske arbejde og fra mandagens program
** Troubleshooting (Loads PowerPoint show) - Introduktion til fejlfinding
* Individuelt arbejde frem til pausen:
** Skriv på jeres personlige tekniske notat - dvs. jeres "erfarings opsamlinger" fra i går!
Kl. 09.25
* Formiddagspause
Kl. 09.55
* Resten af dagen:
** Opgave 1: Byg et fejlfindingsnet! fortsættes ude i OLC / Navi 2 ...
** Inde i V-formidling: 
***Underviseren laver samtidig praktiske fejlfindingsøvelser med hver enkelt på et færdigbygget netværk
***Feedback gives - og næste mand (m/k) indkaldes!
Kl. 15.15 - tak for i dag!

Onsdag

Kl. 08.00
* Vi mødes i V-formidling:
** Opsamling fra det praktiske arbejde og fra tirsdagens program
** Opgave 2: Fejlfindingskommandoer
* Individuelt arbejde frem til pausen:
** Skriv på jeres personlige tekniske notat - dvs. jeres "erfarings opsamlinger" fra i går!
Kl. 09.25
* Formiddagspause
Kl. 09.55
*Resten af dagen:
** Opgave 1: Byg et fejlfindingsnet! fortsættes ude i OLC / Navi 2 ...
** Underviseren fortsætter med fejlfindings øvelser med hver enkelt i V-formidling ...
Kl. 15.15 - tak for i dag!

Torsdag

Kl. 08.00
* Vi mødes i V-formidling:
** Opsamling fra det praktiske arbejde og fra gårsdagens program
** Tips og idéer til målinger på netværk
Kl. 09.25
* Formiddagspause
Kl. 09.55
* Introduktion og start på øvelsen i fejlfinding på jeres egne fejlfindings miljøer!
** - husk selv pauserne!
* Skriv det personlige notat færdig
* Sent torsdag eftermiddag/aften:
** Det personlige notat afleveres til underviseren via mail (adva@mercantec.dk) i PDF format
** Aflevering af notatet er et krav for at bestå faget ;-)
Kl. 15.15 - tak for i dag!

Fredag

Kl. 08.00
* Vi mødes i V-formidling:
** Opsamling på gruppernes fejlfindings øvelser - hvad har i lært, og hvad skal med i notaterne?!
*** Vi går alle med rundt til gruppernes netværk og får en lille præsentation af jeres netværk!
Kl. 09.25
* Formiddagspause
Kl. 09.55
* Oprydning af udstyr ude i OLC
** Alle netværksenheder nulstilles og sættes på plads, alle pc'er, skærme osv. sættes på plads
*** Eventuelt lånt udstyr afleveres til underviseren
* Evaluering af faget - hvad var godt og hvad ku' være bedre? :-)
* Afslutning
Senest kl. 11.25
* Go' weekend!


Litteraturhenvisninger, kursusmaterialer m.m.

Følgende materialer danner grundlag for denne uges kursus:

StartNet - Cisco Packet Tracer netværk til konfigurering af bestemte features


Cisco Password recovery procedures


Packet Tracer fejlfindings øvelser


Andre relevante artikler på denne Wiki:


Wireshark


Switch teknologi


Links til relevante tips og ideer omkring fejlfinding mm.