1568 Produkter og tjenester I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1568 Produkter og tjenester I
Fagnummer: 1568
Fagnavn: Produkter og tjenester I
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven kan anvende begreber omkring PABC'en, og har kendskab til dens grundlæggende funktioner.
2: Mobile teknologier som GSM, GPRS, UMTS, Bluetooth, IrDA og WAP.
3: Eleven kan anvende begreber omkring centralens faciliteter, hardwarekonfigurering, softwarekonfigurering, og kan afprøve og fejlsøge på produktet.
4: Eleven kan på blokniveau redegøre for opbygning og funktioner i en PABC.
5: Eleven kan med brugervejledningen anvende og betjene faciliteter under PABC'en
6: Eleven har kendskab til centralers funktioner og virkemåde.
7: Eleven kan opsætte og installere krydsfelt, strømforsyning og stikkontakter efter gældende regler, herunder udarbejde dokumentation og opdatere software ved hjælp af PC'er.
8: Eleven kan instruere bruger omkring centralens faciliteter.
9: Eleven kender de grundlæggende begreber som anvendes i forbindelse med VoD (Video on Demand), herunder den grundlæggende opbygning og mulige funktioner og faciliteter.
10: Eleven kan konfigurere og betjene abonnentplaceret udstyr som set top bokse.
11: Eleven har kendskab til VoIP teknologien og de muligheder der er i denne.
12: Eleven kender de enheder og begreber som anvendes i forbindelse med IP telefoni, herunder enhedernes systemmæssige opbygning og funktion.
13: Eleven kan under vejledning sammenkoble og opsætte IP telefoni og tilhørende dataudstyr, herunder foretage opkald og overføre data internt og eksternt.
14: Eleven kan foretage mindre konfigurationer af IP telefoniudstyr, herunder vurdere samtalekvalitet og under vejledning foretage modifikation.
15: Eleven har et kendskab til aktuelle værktøjsapplikationer og konfigurationsservere, herunder hvordan disse indgår i management af Bolignet vedr. IP Boligforeninger.
16: Eleven har kendskab til digital centralteknik og hierarkiet i telefon nettet, samt abonnentfaciliteter og tilhørende abonnentdata.
17: Eleven har kendskab til centralopbygning (PSTN og ISDN) på blok niveau, processor styring, programmer og data.
18: Eleven har kendskab til signalering i det digitale net (signalsystem 7).
19: Eleven har kendskab til faciliteter, taksering, taksttelegrammer, og mand-maskine kommunikation.
20: Eleven kan forklare koblinger af samtaler i en digital central.
21: Eleven kan beskrive opbygningen af det digitale telefonnet.
22: Eleven kan anvende testfaciliteter fra central til abonnent, og har kendskab til overvågningsmuligheder på centralen.
23: Eleven har kendskab til, og kan beskrive de forskellige takseringsformer som f.eks. taksttelegrammer, forbrug og Flat rate, IP-telefoni og betalingstelefoner.
24: Eleven kan på blokniveau redegøre for en analog forbindelse.
25: Eleven kan beskrive de 8 trin som et telefon opkald består af (afløft, klartone, nummersender m.v.).
26: Eleven kan anvende begreber omkring en betalingstelefon, faciliteter, hardware- og softwarekonfigurering, herunder afprøve og fejlsøge på produktet.
27: Eleven har kendskab til en installations helhedsindtryk, og kan efter gældende regler og på en håndværksmæssigt korrekt måde udføre kundeinstallationer med forskellige telefoniprodukter, forskellige type af kabler (maks. 100 par), fordeler, enkeltomstiller, stik, termmineringer og andre installationsprodukter som kan indgå i en kundeinstallation.
28: Eleven kan udføre kabel splidsninger og afgreninger på indendørs installationer, herunder afslutte kabler korrekt og sikre jording (jordtråd, skærm).
29: Eleven kan indgå i en dialog med kunden omkring udførelsen af en installation, hvor der tages hensyn til gældende regler.
30: Eleven har kendskab til, og kan beskrive aktuelle Telemetri muligheder, som f.eks. fjernaflæsninger af el-målere, overvågning af grundvandsstanden mv. via mobil- og alarmnettet.
31: Eleven har kendskab til IN-tjenester som f.eks. nummerportabilitet, afstemningssystemer og 700-, 800- og 900- nummerserierne.
32: Eleven har kendskab til mobiltjenester som f.eks. mobilsvar, sms og mms.
33: Eleven kan udarbejde dokumentation og beskrive almindelige telefoner og betalingstelefonens faciliteter for brugeren.
Teleinstallationstekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.