1569 Fejlfinding I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1569 Fejlfinding I
Fagnummer: 1569
Fagnavn: Fejlfinding I
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven kan ud fra strukturerede og analytiske metoder og med rele-vante måleinstrumenter foretage fejlfinding og fejlretning til modul-niveau på teleteknisk udstyr.
2: Eleven kan i forbindelse med fejlfinding og -retning på teleteknisk udstyr anvende relevant dokumentation/manualer, herunder dokumentere udført arbejde.
3: Eleven kan anvende en aktuel fejlregistreringsformular som opfølgende dokumentation på fejl og mangler.
4: Eleven har kendskab til omgang med følsomt elektronisk udstyr, og kan udføre fejlretning på teleteknisk udstyr under hensyntagen til ESD- og EMC- korrekt håndtering og i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler.
5: Eleven kan til kontrol af teleteknisk udstyr udføre en funktionstest, og ud fra testen afgøre om udstyret fungerer efter hensigten, eller om der skal foretages en fejlretning.
6: Eleven kan anvende relevant måleudstyr til kontrol af CPD (Common Passed Distortion), og ud fra målingen afgøre om der er fejl, og i giver fald under vejledning udføre fejlretning.
Teleinstallationstekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.