1572 Trådløs teknologi II

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1572 Trådløs teknologi II
Fagnummer: 1572
Fagnavn: Trådløs teknologi II
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Telesystemtekniker
Version 8: Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for sikkerhedsmæssige procedurer ved arbejde med og ophold ved antenner
2: Eleven kan redegøre for radiobølgers udbredelse, herunder forstyrrelser fra andre radiobaserede systemer.
3: Eleven har viden om sender-modtagerteknik, bærebølgeteknik, modulationsformer, frekvenser, kabler og antenner.
4: Eleven kan beskrive systemopbygning af mobilnet, som eksempelvis GSM, GPRS, EDGE og UMTS.
5: Eleven har viden om roaming og samtrafik i mobilnettene.
6: Eleven har et generelt kendskab til, og kan beskrive, hvordan der kan opnås datasikkerhed i forbindelse med det mobile bærenet.
7: Eleven har viden om de sende- og modtage teknologier som anvendes til eksempelvis GSM, GPRS, EDGE og UMTS.
8: Eleven kan udvælge det bedste egnede mobilsystem til en given anvendelse.
9: Eleven har et generelt kendskab til 802.11 standarderne, herunder den reelle båndbredde der kan opnås pr. Hot Spot/Access Point.
10: Eleven kan ud fra en given opgave planlægge netværksopbygningen af et WLAN med flere Access Points, hvor der tages hensyn til radiobølgers udbredelse, afstande og sendeeffekt, så der opnås fuld dækning.
11: Eleven kan ud fra en given opgave planlægge og opsætte et WLAN hvor der tages hensyn til sikkerhed, herunder kryptering og styring af tilgang til netværket.
12: Eleven kan vejlede brugere og fremstille vejledning, der orienterer brugerne af WLAN med Hot-spots om at foretage en personlig antivirus-beskyttelse, kryptering m.m. samt at have aktiveret en Firewall på den anvendte computer.
13: Eleven har kendskab til trådløst punkt til punkt kommunikationsmetoder og hastigheder (radiokæde).
14: Eleven kan deltage i opsætning og afprøvning af et trådløst punkt til punkt forbindelse.
15: Eleven har kendskab til trådløse teknologier som Bluetooth, Zigbee, RFID, DECT m.m
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.