2101 Brancherelaterede netværksprodukter

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2101 Brancherelaterede netværksprodukter
Fagnummer: 2101
Fagnavn: Brancherelaterede netværksprodukter
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven har kendskab til forskellige netværksbegreber og kan anvende denne viden i forbindelse med installation og konfiguration af netværksprodukter.
2: Eleven kan udføre installation og opsætning af multifunktionsmaskiner på forskellilge platforme, styresystemer og applikationer (LPR-print, udskriftdeling, køstrukturer, printersprog og produktspecifikke protokoller).
3: Eleven kan udføre installation og opsætning af multifunktionsmaskiner i et netværk, der indeholder blandede platforme og styresystemer.
4: Eleven kan udføre simpel fejlfinding og fejlretning på netværket og tilhørende installationer.
5: Eleven har kendskab t il konsekvenser ved evt. driftstop i forbindelse med installation af printere i eksisterende driftsmiljøer
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.