AMU/CCNA Exploration Semester 1 - Forsvaret/PacketTracer - HubSwitch

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Indledning

Denne øvelse giver et overblik over forskellene mellem netværk med en Hub og en Switch.

Opgave

Konfigurer et netværk som vist i diagrammet, giv alle end devices IP adresser som vist på tegningen.

Network

Ping nu imellem 2 af computerne for at kontrollere IP adresserne er sat korrekt.

Ping der virker

I bunden af skærmen kan packet tracer ændres til fra realtime til simulation mode

Simulation mode

Start nu en ping igen, og der fremkommer en pakke ICMP pakke på computeren du pinger fra.(terminalen fryser, da simulationen er stoppet)

Ping pakke i simulation mode

Start simulationen ved at trykke på Play og pakkerne flytter sig til hub'en og videre til alle PC'erne.
Netkortet i Computerne fjerner automatisk de pakker hvor destinations MAC adressen ikke passer med computerens(dette markeres med et kryds på pakkerne).

Hub Packet Repeating

Switch

Erstat Huben med en Switch og lav samme forsøg igen.

Switch

Husk at vente i Realtime mode til switchens porte lyser grønt.

Opgaver

Modtager alle computerene ping pakken?________________________________

Ekstra Opgaver

  • Klik på pakkerne i simulation mode og se hvad de indeholder:
PDU Details
PDU Details
  • Find en ICMP pakke i Wireshark på din computer, og se om felterne er de samme(Filter="ICMP")
  • Tegn og beskriv alle felterne i ICMP pakken. :-)