AMU/44947/Packet Tracer Routing

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Indledning

Denne øvelses giver en intro til statisk routing. Og opsætning af en Router

Opgave

I denne opgave skal i opsætte 2 routere med IP adresser og lave statisk routing imellem dem.

Opsætning

Lav en opsætning som vist på tegningen.

Setup

Sæt en IP adresse på alt udstyret som vist på tegningen.

Kan PC'erne nu pinge hinanden på sværs af routerne?
Hvorfor kan PC'erne ikke pinge hinanden?

Konfigurer nu en statisk route på Router1 som peger over mod interfacet på Router2

Statisk Route

Konfigurer Router2 på modsatte måde.

Tilføj 2 ekstra netværk som vist på denne skitse:

4 router setup

Husk at tilføje ekstra netkort til routeren.

Router netkort

Opgaver

Kan alle PC'er nu pinge hinanden?.