CCDP/Opgave 5

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Enterprise Data Center Design

Århus universitetshospital

Se Århus universitetshospital opgave

  • Lav et Data center design der tilgodeser
    • Tilgængelighed
    • Flexibilitet
    • Sikkerhed
    • Lag 2 og Lag 3
  • Designet skal gennemgås efter frokost mandag den 27. (Design review)