Cisco IOS programming

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Tilpasning af konfiguration

Resten af konfiguration foregår via et kommando linie interface – eller CLI – hvor der skal afgives kommandoer til Routeren.


Da der er forskellige Modes som man kan være i, er der herunder en oversigt.


Tilstand
Adgang
IOS Prompt
Forlad tilstand
Kommentarer
User EXEC Kontakt Routeren via Console eller indtast Password via Telnet G34> Brug logout kommandoen

G34>LOGOUT

Logget ind som User EXEC kan Routeren opsætning ikke ændres.

Brug denne tilstand til

  • Ændre terminal setup
  • Udføre tests
  • Finde information om Routeren
Privileged

EXEC

Brug enable kommandoen i User EXEC tilstand

EUC>enable Password: EUC#

G34# Brug disable kommandoen for at returnere til User EXEC eller brug logout eller exit kommandoen for at afslutte forbindelsen helt. Logget ind som Privileged EXEC er man superbruger/administrator og kan udføre alle handlinger

Brug denne tilstand til

  • Configurere operationelle parametre
  • Fejlfinding
  • Starte konfiguration
Global konfiguration Brug configure kommandoen i Privileged EXEC tilstand

EUC#configure

G34(config)# Brug exit eller <CTRL>-Z for at returnere til Privileged mode Global Configuration tilstand bruges til at konfigurere parametre der gælder for hele Routeren.
Interface

konfiguration

Brug interface kommandoen i Global Konfiguration tilstand G34(config-if)# Brug exit eller <CTRL>-Z for at returnere til Global Konfiguration Interface Configuration bruges til at konfigurere de enkelte interfaces med. For eksempel ethernetporte.

Tabel 1 IOS kommando tilstande